Vapepa

VAPAAEHTOINEN PELASTUSPALVELU (VAPEPA)

Kouvolan Latu on mukana vapaaehtoisen pelastuspalvelun toiminnassa.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu (Vapepa) on Suomen Punaisen Ristin koordinoima 50 järjestön yhteenliittymä. Vapepan tehtävänä on tukea viranomaisia erityisesti paljon pelastushenkilöstöä vaativissa tehtävissä. Näissä tilanteissa Vapepa toimii pyydettäessä yhteistyössä viranomaisten kanssa, täydentäen ja tukien poliisi-, pelastus sekä sosiaali- ja terveysviranomaisia. Tavallisin tilanne, jolloin viranomaiset hälyttävät Vapepan, on kadonneitten henkilöiden etsintä, tähän osallistuu Kouvolan Ladun hälytysryhmä.

Vapepan perustehtävänä on auttaa avun tarpeessa olevia ihmisiä. Tavoitteena on, että vapaaehtoisten valmius toimia viranomaisten apuna on mahdollisimman hyvä. Vapepa järjestää koulutusta tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu

  •  on organisoitua kansalaistoimintaa
  •  toimii pyyteettömästi
  •  tukee viranomaisia

Kouvolan paikallistoimikunta järjestää 2017 seuraavat koulutukset.

  • Autopartiointikoulutus+harjoitus 25.4
  • Taajamaetsintäharjoitus 13.5
  • Pimeäetsintäharjoitus 21.10

Jos olet kiinnostunut edellä mainituista koulutuksista tai tulemaan mukaan vapaaehtoisen pelastuspalvelun toimintaan, ota yhteyttä Erkki Mänttäriin  puh. 040 820 4477 tai erkki.manttari@pp1.inet.fi

www.vapepa.fi